Beker Vlaams-Brabant & Brussel
Ploegencompetitie met handicapformule. De 2 finalisten zijn geplaatst voor de Beker van Vlaanderen op 1 mei 2017, dit seizoen te Diest.

Reglement
– De beker wordt gespeeld met ploegen van 3 spelers en een vaste reserve, allen van dezelfde club
– De opstelling van de 3 spelers die een ploeg vormen is vrij.
– De speelvolgorde is de volgende : 3-2; 2-1; 1-3; 3-1; 2-3; 1-2; 3-3; 2-2; 1-1.
– Indien de winnaar reeds vroeger bepaald is, mag de wedstrijd vroegtijdig gestopt worden.
– De handicappunten worden toegekend met voorgift; d.w.z. dat men de toegestane handicappunten op het scorebord aanbrengt, alvorens een set wordt aangevangen. De opslager is de speler welke de voorgift geeft. Bij een vijfde set wordt er gewisseld wanneer de speler welke van nul is vertrokken 5 punten heeft bereikt.
– Voor de handicappunten van een herenploeg wordt verwezen naar de handicaptabel (Heren),
– Voor de handicappunten van een damesploeg wordt verwezen naar de handicaptabel (Dames)
– Deze formule houdt in dat de behaalde resultaten niet in aanmerking komen voor het toegekende
klassement op het einde van seizoen..
– De reservespeler dient niet opgegeven te worden. Eénmaal gespeeld bij een ploeg mag deze niet meer
uitkomen voor een andere ploeg.
– Men mag maximum één dame per ploeg opstellen. Indien men 3 dames opstelt (in drie verschillende
ploegen), is men ook verplicht een damesploeg in te schrijven in de beker van Vlaams Brabant bij de Dames. De ploegen die een dame in hun ploeg opstellen (met herenklassement) kunnen niet deelnemen aan de Superbeker van de VTTL.
– De lottrekking heeft plaats tijdens de volgende PC-vergadering.
– De ontmoetingen moeten ten laatste gespeeld worden in de door het PC vastgelegde week, op de
speeldag door de bezochte ploeg gekozen. Niettemin mogen de ploegen, in onderling akkoord, hun ontmoetingen vervroegen. De 1ste ronde wordt gespeeld in een poule van 3. (1x thuis & 1x uit) De eerst genoemde ploeg wordt beschouwd als de bezochte ploeg.
– De wedstrijdbladen worden ingevuld in drie exemplaren, één voor de bezochte ploeg, één voor de bezoekende ploeg en één voor de bekerverantwoordelijke. De wedstrijdresultaten moeten ingevuld worden op de bladen ad-hoc. Deze verschijnen in het P.B., de secretarissen kunnen kopie’s aanmaken.
– Elke vertraging bij het mededelen van de uitslagen komt ten laste van de bezochte ploeg.
– Bij een forfait worden de codenummers van de boetenlijst van de heenronde van de interclub
aangerekend.
– Alle geschillen alsook alle gevallen voorzien in dit reglement worden opgelost door het PC.

Inschrijvingen
– Inschrijvingsrecht: 5,00 € per ploeg
– Op het inschrijvingsblad dient vermeld te worden : naam en nummer van de club, naam, voornaam,
klassement, aansluitingsnummer van de spelers en speeldag van elke ploeg.
– Deze worden enkel schriftelijk aanvaard tot ten laatste 5 december 2016, en moeten gericht zijn aan :
Michèle Messiaen, Vijverslaan 23 – 1780 Wemmel of per email : michele.messiaen@skynet.be
– Door hun inschrijving verklaren de deelnemers zich akkoord met het reglement. Een kopie van het inschrijvingsblad zal voor geldig verklaring teruggestuurd worden aan de deelnemende clubs.
– Het PC zal een lijst van de deelnemende ploegen in het P.B. laten verschijnen. De clubsecretarissen hebben 8 dagen voor eventuele opmerkingen.

Resultaten
– Telefonisch meedelen ten laatste 24 uur na einde van de ontmoeting aan : Marc Janssens: tel/sms 0478/22.22.78, E-mail : marc.janssens100@skynet.be
– De wedstrijdbladen dienen opgestuurd te worden naar : Marc Janssens, Comm. Neyskenslaan 118 A2- 3290 Diest