Opleidingen LAC: provinciaal scheidsrechter (update)

Zoals afgesproken in de vergadering van de Landelijke Arbitrage Commissie (LAC) in Juni 2015 organiseert de LAC op zaterdag 12 September 2015 haar jaarlijkse opleiding Scheidsrechters Provinciaal.

Deze opleiding gaat door in het lokaal van TTC Rupel, Sint Hubertusplein 27 te 2845 Niel. We starten om 12.00 uur en stoppen omstreeks 17.00 uur. Theorie en Praktijk komen hier zeer zeker aan bod.

Als voorzitter van de LAC nodig ik dan ook graag alle geïnteresseerden uit op deze opleiding welke zal gegeven worden door Bruno Oosters, internationaal scheidsrechter en reeds jarenlang lesgever voor de VTTL.

De geïnteresseerden kunnen hun inschrijving bevestigen via de Provinciale verantwoordelijke van de Scheidsrechters. Voor Antwerpen: Slauw Terteka, voor Limburg: John Ariaans, voor Vlaams Brabant & Brussel: PieterThysen, voor Oost-Vlaanderen: Paul Willems & voor West-Vlaanderen: Frank Laverge.

De verantwoordelijke van de Provincie geeft de namen door aan Paul Willems (Coördinatie Opleidingen LAC) en dit voor zondag 06 September 2015.