Opleidingen LAC: tornooileider en -programma

Op vraag van velen onder u werden er opnieuw een aantal opleidingen voorzien. Niet alleen opleidingen voor beginners maar ook opleidingen voor gevorderden.

Bij deze geven we natuurlijk de kans aan allen die dit wensen om de onderstaande opleidingen te volgen.

Maar de LAC is immers ook naarstig op zoek naar talentvolle, gedreven personen in elke provincie welke gebeten zijn door het organisatievirus. Personen welke bereid zijn om een vervolmakingscursus te volgen op het vlak van hoofdscheidsrechter en ICT-verantwoordelijke en welke ook bereid zijn om de LAC en NSC te helpen bij de voorbereiding of uitvoering van de voormelde taken op Landelijk en Nationaal niveau.

Wees niet bevreesd. In de Brogniezstraat wordt het wegdek nog steeds verbeterd en ook in LLN wordt er nog steeds aan de weg getimmerd. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat u voor de leeuwen wordt gegooid tijdens het eerste evenement. U wordt immers het eerste jaar steeds omringd door “specialisten” op het terrein. Samen staan we sterk en zetten we stevige stappen voorwaarts.

Diegene die wensen de LAC te versterken (en dit hoeven geen Scheidsrechters te zijn) zijn natuurlijk van harte welkom.

DE OPLEIDINGEN
  • zaterdag 9 mei 2015: tornooileider (voor beginners), Bruno Oosters
  • zaterdag 6 juni 2015: tornooiprogramma (voor beginners), Luc D’Hulst
  • zaterdag 13 juni 2015: paletcontrole, Paul Willems
  • zaterdag 13 juni 2015: tornooileider (voor gevorderden, Vlaamse evenementen), Bruno Oosters
  • zaterdag 20 juni 2015: tornooiprogramma (voor gevorderden), Luc D’Hulst

Tot nader order gaan alle opleidingen door in Brussel op het bureau van de VTTL, Brogniezstraat 41 te 1070 Brussel. De opleidingen starten om 10.00 uur en nemen een volledige dag in beslag.

Zowel voor de functie van tornooileider als voor het tornooiprogramma is het noodzakelijk dat u beschikt over een computer en deze ook bijhebt.

De LAC zal er voor zorgen dat het inwendige van de mens op de middag kan versterkt worden. U hoeft dus geen eten mee te brengen.

Om de LAC en de lesgevers de kans te geven zich goed te kunnen voorbereiden worden de inschrijvingen afgesloten op 15 april 2015.

INSCHRIJVEN

U stuurt een mail naar jouw provinciale verantwoordelijke van de scheidsrechters waarin u vermeldt voor welke opleiding u zich wil inschrijven:

De provinciale verantwoordelijke stuurt de inschrijvingen (naam, voornaam, e-mail adres & te volgen opleiding) ten laatste op 15 april door aan de verantwoordelijke binnen de LAC voor de opleidingen (Paul Willems). Deze laatste bundelt alles.
10 dagen voor de effectieve cursusdatum ontvangt u nog een korte herinneringsmail via de LAC

Hopend u te mogen verwelkomen,

Philip Van Oeckel
Voorzitter LAC