Richtlijnen interclub

Gegeven de interclub deze week van start gaat, hierbij nog enkele richtlijnen. Deze werden eerder al naar de interclubleiders gestuurd.

Forfait

Indien een ploeg forfait geeft dient zij dit eerst aan te kondigen via het sturen van een mail naar forfait@vlb.vttl.be. Mails die naar dit e-mailadres verstuurd worden komen automatisch bij de alle clubverantwoordelijken toe. Pas daarna kan u eventueel contact opnemen met de betrokken tegenploeg om hen te verwittigen. Enkel indien de forfait dezelfde dag wordt gegeven is het verplicht dat de forfaitgevende club contact opneemt met de tegenclub om er zich ervan te vergewissen dat de boodschap tijdig is aangekomen. Het is in elk geval handig dat de verantwoordelijke van de tegenclub een mailtje terugstuurt naar de verzender van de forfaitgevende club om te tonen dat de boodschap is aangekomen.

Uitslagen

De uitslag van de wedstrijd dient ten laatste om 9u de dag na aanvang van de wedstrijd op competitie.vttl.be ingegeven te zijn. De details moeten op deze website zijn ingebracht uiterlijk zondag 24u van het weekend dat kan afgeleid worden uit het wedstrijdnummer. In de uitzonderlijke gevallen waar een wedstrijd werd uitgesteld dient dit uiterlijk te gebeuren op zondag 24u van de week waarin de wedstrijd effectief gespeeld werd (de week begint op maandag). Niets belet dat zowel de uitslag als de details tegelijk worden opgeladen. bvb

  • >Wedstrijd PVLBH01/005, wordt gespeeld op zaterdag 14/9/19, het weekend van speelweek 01. De uitslag dient op de website te staan uiterlijk om 9u op zondag 15/9 en de details uiterlijk op 15/9 om 24u.
  • >Wedstrijd PVLBH08/034, wordt gespeeld op vrijdag 6/9/19, een vervroegde wedstrijd van speelweek 8 (die doorgaat in het weekend van 8 en 9/11/19): de uitslag dient op de website te staan uiterlijk zaterdag 7/9/19 om 9u; de details uiterlijk op zondag 10/11/19 om 24u.
  • >Wedstrijd PVLBH03/005, stel dat die  wegens overmacht werd uitgesteld naar vrijdag 11/10/19 (fictief voorbeeld). De uitslag dient dan uiterlijk op de website te staan op 12/10/19 om 9u en de details uiterlijk op zondag 13/10/19 om 24u.

Opmerkingen op het wedstrijdblad

Opmerkingen op het wedstrijdblad dienen ogenblikkelijk gemaakt te worden (en niet aan het einde van de wedstrijdavond bvb). Opgepast voor vormfouten! Enkel de ploegkapiteins en/of de hoofdscheidsrechter mogen opmerkingen noteren. De beide ploegkapiteins dienen de opmerking op het wedstrijdblad te paraferen. Indien een computerprogramma gebruikt wordt voor het generen van het wedstrijdblad wordt op dat ogenblik de opmerking in het daartoe bestemde vakje genoteerd.  Indien het inputvakje in het wedstrijdprogramma te klein blijkt mag de rest van de opmerking op een apart blad getypt of geschreven worden. Daarna dient het wedstrijdblad en eventueel het bijkomend blad in drievoud afgedrukt te worden en de opmerkingen op het wedstrijdblad zowel als deze op het eventuele bijkomende blad dienen door beide kapiteins geparafeerd te worden. Aan het einde van de wedstrijdavond wordt dan eveneens het finale wedstrijdblad afgedrukt (eveneens in 3 exemplaren). Zowel een exemplaar van het finale wedstrijdblad als een exemplaar van het tussentijdse wedstrijdblad en eventueel bijkomend blad met de geparafeerde opmerkingen dienen onmiddellijk na de wedstrijd naar de interclubleider opgestuurd te worden (p.a. Danny Decupere, Endepoelstraat 24, 3210 Lubbeek).  De andere exemplaren zijn voor de thuisploeg en de bezoekende ploeg.

Wedstrijdprogramma’s

De wedstrijdprogramma’s (mogen gebruikt worden maar zonder verplichting)

Afdrukken wedstrijdbladen

Aan het einde van de wedstrijd worden er minstens twee exemplaren van het wedstrijdblad afgedrukt. Eén exemplaar voor de thuisclub, een ander voor de bezoekende club. Het is de bedoeling dat elke club die voor hun eigen thuis- en uitwedstrijden bijhoudt want het kan zijn dat die bij wijze van steekproef eens opgevraagd kunnen worden.

Omkeren of vervroegen wedstrijden

Voor het omkeren of vervroegen van wedstrijden volstaat gewoon een e-mailconversatie tijdig (min. 48u op voorhand) doorgestuurd aan de interclubleider waaruit blijkt dat beide partijen akkoord zijn met de verandering. Ook de interclubleider dient zijn akkoord te geven voor het omkeren of vervroegen van de wedstrijd.

Bye bladen

De bye-bladen: in het verleden werd er iets toleranter omgegaan met foutjes die op een bye-blad stonden. Dit creëert verwarring en is gevaarlijk voor precedenten. Daarom moeten de bye-bladen op dezelfde manier ingevuld en ingegeven worden als voor de andere wedstrijden.

Hoofdscheidsrechters

Een officiële hoofdscheidsrechter kan door het provinciaal comité of de scheidsrechterscommissie aangeduid worden. Indien er geen officiële hoofdscheidsrechter aanwezig is 10 minuten voor het aanvangsuur, dan zal de bezochte ploeg de hoofdscheidsrechter aanduiden (dit is gewoonlijk het geval daar het aanduiden van officiële hoofdscheidsrechters voor interclubwedstrijden uit provinciale afdelingen eerder uitzonderlijk is). Indien hierbij voor één van de thuisspelers wordt geopteerd, dan moet het de kapitein zijn van de betrokken thuisploeg. Het mag ook iemand anders zijn van de thuisclub maar dan mag deze terwijl hij zijn functie als hoofdscheidsrechter uitoefent, zelf niet deelnemen aan een interclubontmoeting (dus geen speler die in een andere wedstrijd op hetzelfde ogenblik aan het spelen is). Evenmin mag het de zaalcommissaris zijn aangezien de taken van hoofdscheidsrechter en zaalcommissaris onverenigbaar zijn.

Zaalcommissaris

Een zaalcommissaris is niet verplicht in provinciale afdelingen. Het mag evenwel maar dan moet wel iemand aangeduid worden die voldoet aan de vereisten. Hij moet minstens 18 jaar oud zijn, geen sanctie opgelopen hebben die hem verbiedt om de functie van zaalcommissaris uit te oefenen en vooral, terwijl hij zijn functie uitoefent, mag hij zelf niet deelnemen aan een interclubontmoeting.