Stijgers en Dalers 2012-2013

Heren : Stijgers en Dalers

1ste provinciale
De kampioen en de tweede ( tweede is niet verplicht) stijgen naar landelijke, de 11de en 12 de van de reeks dalen naar 2de provinciale.

2de provinciale
De kampioen van elke reeks stijgt naar 1ste provinciale, de 11de en 12 de van elke reeks dalen naar 3 de provinciale.

3de provinciale
De kampioen van elke reeks evenals de tweede van elke reeks stijgen naar 2de provinciale, de 11de en 12de van elke reeks dalen naar 4 de provinciale.

4de provinciale
De kampioen van elke reeks evenals de tweede van elke reeks stijgen naar 3de provinciale.
De 11de en 12de van elke reeks dalen naar 5 de provinciale.
De 10 des spelen een testwedstrijd tegen elkaar. De winnaar blijft in 4de provinciale, de verliezer dient nog te testen met de 2des van 5de provinciale A, B en C. De winnaar van deze eindronde blijft in 4de of stijgt naar 4de provinciale.

5de provinciale
De kampioen van de reeksen A, B, C en Play-off Jeugd stijgen naar 4de provinciale.
De tweedes van 5A, 5B, 5C en de verliezende 10de van 4de provinciale spelen testwedstrijden.
De winnaar van deze eindronde stijgt rechtstreeks naar 4de prov of blijft in 4de provinciale.

 

Heren : Bijkomende Stijgers en Dalers

Na het seizoen is het mogelijk dat alle 10de gerangschikte ploegen van 2de-3de en 4de provinciale een eindrondematch spelen om de volgorde van eventuele dalers te bepalen.

!! Belangrijk is wel te weten dat vanaf 2de provinciale eerst bijkomende dalers worden heropgevist alvorens men beroep doet op bijkomende stijgers. Dwz : de 10de of hoger gerangschikte ploegen worden eerst heropgevist alvorens men beroep doet op bijkomende stijgers uit lagere afdelingen. Ploegen die eindigen op nrs 11 en 12 zakken steeds !!

 

Landelijke

  1. Indien er in Landelijke 1 Vlaams Brabantse daler is, is er in 2de provinciale één bijkomende stijger, en geen bijkomende dalers. De 10de van 1ste provinciale hoeft dan geen testmatch te spelen tegen de winnaar van de 2de gerangschikte van 2de provinciale vermits de winnaar rechtstreeks stijgt.
    In 5 de provinciale stijgt de winnaar van de eindronde tussen de 2de gerangschikte steeds naar 4de provinciale.
  2. Indien er in Landelijke 2 Vlaams Brabantse dalers zijn, zijn er geen bijkomende stijgers in alle afdelingen, indien wel zullen vanaf 2de provinciale eerst de bijkomende dalers heropgevist worden. (ingeval van het wegvallen van ploegen) Er wordt een testmatch gespeeld tussen de 10de van 1ste provinciale en de winnaar van de 2 des van 2de provinciale.
  3. Indien er in Landelijke 3 Vlaams Brabantse dalers zijn, zijn er geen bijkomende stijgers, maar wel één extra bijkomende daler in alle afdelingen.
    Eindrondes tussen de tiendes in 2 de, 3 de en 4 de provinciale.
    In 1ste provinciale daalt de 10 de. (geen testwedstrijd)
  4. Indien er in Landelijke 4 Vlaams Brabantse dalers zijn, zijn er geen bijkomende stijgers maar wel twee extra bijkomende dalers.

 

In 1ste provinciale daalt de 9de en 10de. (geen testwedstrijden)
Hoewel de tiendes van 2de – 3de en 4de provinciale in dit geval dalen dienen zij alsnog een testwedstrijd te spelen voor het geval er alsnog ploegen heropgevist worden het volgende seizoen. ( om de volgorde te bepalen)

 

Heren : Eindrondes

In 2de provinciale is er steeds een eindronde tussen de tweede gerangschikte ploegen.
De winnaar van die wedstrijd speelt een eindronde tegen de 10de van 1ste provinciale alleen indien er 2 ploegen zakken uit landelijke.
De winnaar van deze wedstrijd blijft of stijgt naar 1ste provinciale.
De verliezer van deze wedstrijd blijft of daalt naar 2de provinciale.
De tiende gerangschikte ploegen dienen mogelijk een eindronde te spelen.

In 3de en 4de provinciale is een eindronde tussen de derdes.
De tiende gerangschikte ploegen spelen mogelijk een eindronde.

In 5de provinciale is er een eindronde tussen de 2de’s van 5A, 5B en 5C, samen met een 10de van 4de provinciale.
De winnaar van deze eindronde stijgt rechtstreeks naar 4de provinciale. De 2de van die eindronde heeft de 1ste reserve plaats als bijkomende stijger maar dienen er mogelijk rekening mee te houden dat eerst bijkomende dalers in 4de provinciale heropgevist worden als alvorens om hen beroep te doen om eventueel te stijgen.