Beslissing Provinciaal Comité voor seizoen 2020-2021

Op de vergadering van Het Bestuur van de VTTL van 15/2/21 werd beslist dat de landelijke interclub voor 2020-21 wordt stopgezet.

Voor de provinciale interclubs zijn de Provinciale Comités verantwoordelijk, maar wij hebben gewacht op de beslissing van het Bestuur van de VTTL, omdat het al dan niet stopzetten van Landelijke interclub (en het al dan niet uitspreken van een ‘nul-seizoen’ dat daar aan gekoppeld wordt) consequenties heeft voor de provinciale interclubs (m.b.t.. stijgers en dalers).

Gegeven de huidige situatie inzake de Covid-pandemie lijkt het stopzetten van de competitie trouwens vanzelfsprekend. We zullen dit bijgevolg ook toepassen voor de interclub 2020-2021 in onze provincie. Voor de aanvang van de interclub werd er afgesproken dat dit dan een ‘nul-seizoen’ impliceert, wat wil zeggen dat er geen stijgers en dalers zijn.

Dit wil evenwel niet zeggen dat er geen bijkomende stijgers kunnen zijn: wanneer na de inschrijvingen van de ploegen voor het komend seizoen zou blijken dat er bepaalde ploegen verbrand worden, zullen de vrijgekomen plaatsen ingevuld worden door bijkomende stijgers. Aangezien het huidige seizoen als een ‘nul-seizoen’ dient beschouwd te worden, zullen de ploegen als bijkomende stijgers aangesproken worden in functie van de eindrangschikking van het vorig seizoen (2019-2020).

De provinciale evenementen blijven tot nader order opgeschort: in functie van de evolutie van de pandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen bekijken we wat voor alle betrokkenen haalbaar is.

Wat de klassementen voor komend seizoen betreft zullen de gespeelde wedstrijden van het huidig seizoen in rekening genomen worden. De kans bestaat wel dat een aanzienlijk aantal spelers onvoldoende wedstrijden zal gespeeld hebben om een betrouwbare inschatting van een nieuw klassement te maken. De provinciale klassementscommissie zal hiermee rekening houden. Opgelet: de klassementen vanaf B6 en hoger zijn de bevoegdheid van de landelijke en de nationale klassementscommissie en daarvoor geldt een andere regeling.