Formulieren hernieuwing lidmaatschap

Last Updated on 20 juli 2014 by Pieter Thysen

Opgelet: er is een belangrijke wijziging voor wat betreft de formulieren hernieuwing lidmaatschap (met etiket). 

De clubsecretaris moet deze formulieren (originelen of kopieën) afgeven aan het provinciaal secretariaat vóór 1 oktober 2012. Vorig seizoen was dit 1 november.

Worden de originelen afgegeven, dan worden deze gedurende 5 jaar door het provinciaal secretariaat bijgehouden. Sturen jullie slechts de kopieën door dan moet de club de originelen gedurende 5 jaar bijhouden. Opgelet: deze originelen kunnen op elk ogenblik opgevraagd worden (tot 5 jaar lang)! Niet vergeten dat deze door de speler ondertekend en gedateerd moeten worden.

Vanaf dit seizoen is er ook een boete voorzien (10 €) voor de aansluitingen die niet tijdig in orde zijn. De spelers die niet in orde zijn en toch meegedaan hebben aan de interclub zullen van de sterktelijst geschrapt worden en hun resultaten zullen geannuleerd worden!

Dit alles werd beslist op de PC-vergadering van 5 juli 2012.

Michèle