Onderbreking interclub VLB omwille van Covid

Onder meer het instellen van de Avondklok vanaf morgen maakt het verder afwerken van onze provinciale interclub praktisch onmogelijk. Bovendien evolueren de Covid-19 besmettingscijfers in slechte zin en de oproep om voor de interclub zo veel mogelijk apart te rijden is ook niet altijd praktisch toepasbaar.

Tafeltennis blijft op zich zelf wel Corona-proof mits naleven van de voorschriften van social distancing en (hand-)hygiƫne. Tafeltennisactiviteiten binnen de club willen we dan ook zo veel mogelijk blijven aanmoedigen. Sporten is immers gezond en voor dergelijke activiteiten stelt zich noch het probleem van de avondklok, noch het probleem van de carpooling.

Na overleg binnen het PC hebben we beslist om  de provinciale interclub (voor Landelijke volgt wellicht morgen een beslissing vanuit de VTTL) tot nader bericht te onderbreken. Noteer dat we ook  onze provinciale organisaties  tot einde november afgelast hebben.