Oproep medewerkers Provinciaal Comité

Last Updated on 5 juni 2024 by Pieter Thysen

Beste tafeltennis(t)er,

Voor zo’n 7.500 leden organiseert de Vlaamse TafelTennis Liga elk seizoen opnieuw gereglementeerde competities, criteriums en kampioenschappen voor jong en oud. Voor de organisatie en werking van dit alles doen we met ons allen vandaag beroep op 1 centraal bestuur bijgestaan door 5 provinciale comités. Elk Provinciaal Comité (PC) bestaat minstens uit een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder. Uiteraard zijn er nog andere taken zoals een interclubleider, een verantwoordelijke jeugd, een verantwoordelijke veteranen, iemand die zich bezighoudt met de extrasportieve activiteiten (bekers, medailles, huldigingen,…), een verantwoordelijke voor de scheidsrechters, iemand die de sociale media voor zijn rekening neemt en iemand die voor nieuwsverspreiding via onze internetpagina zorgt. Elk comité bestaat dus idealiter uit een 10-tal personen die maximaal één keer per maand overleggen over de werking in de provincie. 

Vandaag bestaat ons Provinciaal Comité Vlaams-Brabant jammer genoeg nog slechts uit 3 personen. Bijgevolg vallen alle taken die hierboven werden opgesomd op de schouders van deze drie mensen. Het valt dus niet uit te sluiten dat in de zeer nabije toekomst de werking in één of meerdere van deze actieterreinen dient te worden teruggeschroefd. Om dit te vermijden of ten minste de terugschroeving tot een minimum te beperken, is het Provinciaal Comié Vlaams-Brabant en Brussel dringend op zoek naar helpende handen die 1 maal per maand een avond willen wijden aan deze werking. Vele handen maken licht werk, dus met des te meer we zijn, des te lichter de taakverdeling voor de huidige bestuursleden wordt. De enige voorwaarden : lid zijn van de VTTL, de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt hebben en nooit een schorsing hebben opgelopen, tenzij een eerherstel werd verkregen. Denk je dat dit wel iets voor jou is (zelfs een deeltaak kan) ? Stuur een vrijblijvend berichtje naar secretariaat@vlbvttl.be. Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar.

Didier Bosman

Provinciaal Comité Vlaams-Brabant & Brussel VTTL

Voorzitter