Provinciale tuchtcommissie: oproep kandidaten

We doen een oproep voor kandidaturen voor onze provinciale tuchtcommissie.

Traditioneel zijn er in onze provincie weinig conflicten. Vorige twee seizoenen diende onze tuchtcommissie zelfs helemaal niet samen te komen. Op dat vlak is de situatie niet veel veranderd, maar in de praktijk kan het wel degelijk voorkomen dat er een geschil is waarin meerdere clubs zijn betrokken, en dan is het mogelijk dat rechters/leden van de tuchtcommissie (die per definitie deel uitmaken van een aangesloten club) met een belangenconflict geconfronteerd worden, waardoor er onvoldoende rechters overblijven om te zetelen in dergelijk geschil. Om dit probleem en eventueel toekomstige vergelijkbare situaties te voorkomen wenst het Provinciaal Comité een oproep te doen voor kandidaten voor de tuchtcommissie.

Kandidaten mogen hun kandidatuur sturen naar onze provinciale secretaris, Michèle Messiaen, Vijverslaan 23, 1780 Wemmel of per e-mail naar michele.messiaen@skynet.be

> Oproep