Voorstellen reglementswijzigigen 2019

Op 16/2/19 werd er door de Nationale Raad gestemd over de voorstellen tot wijziging van de Nationale sportreglementen.

Het aantal ingediende voorstellen (18) was een duidelijk bewijs van de behoefte om de Nationale sportreglementen te wijzigen doch na de stemming bleek dat slechts enkele werden weerhouden met relatief beperkte impact. Dit is ronduit teleurstellend te noemen maar wij zullen blijven verder proberen.

Tot op heden zijn we ook nog in afwachting van de Nederlandstalige versie van de gestemde reglementen maar ter indicatie geven we alvast een overzicht van de stemmingsresultaten mee.

> Voorstellen ter stemming
> Volgorde stemming van de voorstellen
> Resultaten stemming