Seizoen 2020-2021 / covid

Het PCVLB&B besliste op haar vergadering van 6/3/21 om de financiële impact van de Corona pandemie voor zowel de clubs als de leden te verzachten.

Vooral naar de leden toe willen wij toch een signaal geven. Zij hebben zich dit seizoen aangesloten en hun ledenbijdrage betaald op een moment dat het hoogst onzeker was dat alle sportieve organisaties hun normale verloop zouden kennen. Nu achteraf gebleken is dat we al na 6 speelweken de interclub gestopt hebben en ook dat de meeste provinciale organisaties niet hebben kunnen plaatsvinden zullen wij als provincie een aantal bijdragen retourneren. We proberen hiermee de clubs meer financiële ademruimte te geven na een moeilijk jaar. We vertrouwen erop dat de clubs deze extra middelen zullen aanwenden naar hun beste vermogen.

Daarom zullen volgende bedragen via de eindafrekening van de clubs geretourneerd worden:

  • De inschrijvingsgelden van de ploegen en de beker voor het seizoen 20-21
  • Een stuk van de lidmaatschapsbijdragen voor de VTTL, met name dat gedeelte van het lidgeld waar wij als provincie kunnen over beschikken. In essentie komt dit neer op één derde van de ledenbijdrage voor het lidmaatschap van de VTTL want twee/derde van het lidgeld dienen wij over te maken aan de VTTL ter ondersteuning van hun werking. Een stuk van ons deel werd vroeger al telkens als korting op het lidmaatschap terug gegeven maar dat gaan we daar nu mee in verrekenen.

Voor vorig seizoen (2019-20) heeft Sport Vlaanderen een tegemoetkoming gegeven aan de VTTL ter ondersteuning van de clubs. De VTTL heeft dit eind 2020 rechtstreeks aan de clubs gestort. We hebben momenteel nog geen weet van dergelijke vergelijkbare of andere initiatieven van hogerhand. Mocht het zijn dat wij in de toekomst nog bijkomende tegemoetkomingen van de VTTL, of andere instanties, zouden terugkrijgen, ter compensatie van de Corona pandemie m.b.t. het huidig seizoen, dan zullen wij die eveneens doorsluizen naar de clubs.