Wedstrijden 09/02/2018

Er wordt voor onze provincie sneeuwval voorspeld vanaf 16-17u en dit voor de rest van de avond. De aard en de omvang zijn ons op dit ogenblik niet duidelijk. In Vlaanderen waar de sneeuw momenteel al gevallen is viel de overlast nogal mee maar mogelijks is dat vanavond anders. Een betere inschatting kan wellicht later op de avond gemaakt worden.

De wedstrijden die dit weekend gepland waren kaderen binnen de Veteranenliga enerzijds en de Beker van Vlaams-Brabant en Brussel anderzijds die door hun aard meer flexibiliteit toelaten. Het Provinciaal Comité vraagt daarom dat de betrokken clubs in onderling overleg beslissen of ze de wedstrijd willen laten doorgaan maar dat is dan op eigen risico. Indien de beslissing is om dit weekend niet te spelen dan moeten beiden clubs in onderling overleg tot een nieuwe datum overeenkomen. Voor de Beker moet deze uiteraard plaatsvinden voor de datum van de finaledag (15/4/18).

In geval de clubs onderling overeenkomen om de wedstrijden dit weekend niet te laten doorgaan dienen zij daarvan respectievelijk de verantwoordelijke van de Veteranenliga (Michèle Messiaen – michele.messiaen@skynet.be) of de verantwoordelijke van de Beker (Pieter Thysen – tabletennis@pieterthysen.name ) op de hoogte te brengen.