Nieuwe regel betreffende raadgevingen tijdens een partij

Vanaf 1 oktober 2016: De spelers mogen raadgevingen krijgen op gelijk welk moment van de partij, behalve tijdens de balwisselingen; als een geautoriseerde persoon illegale raadgevingen geeft, zal de scheidsrechter hem/haar een gele kaart tonen als verwittiging dat bij de volgende overtreding hij/zij de spelerszone moet verlaten. Lees verder »