Tornooien binnen Vlaams-Brabant & Brussel

Wanneer uw club een tornooi wenst te organiseren, dient deze eerst te worden aangevraagd én goedgekeurd door het PC Vlaams-Brabant & Brussel. Dit omdat er toch wat meer bij komt kijken: deze dient vb. te worden ingepast in de sportkalender, er dienen officials te worden gezocht, …

Volgende vragen werden reeds ontvangen en zijn “onder voorbehoud van goedkeuring van het reglement”:

  • 16 juli 2022: Dilbeek
  • 5, 6 en 7 augustus 2022: PW Diest
  • 27 en 28 augustus 2022: Pingkolo
  • 10 en 11 september 2022: PW Diest

Een aanvraag dient te worden gericht aan de provinciale secretaris en dient onder andere het tornooireglement en -affiche te bevatten. Een binnengekomen aanvraag kan “onder voorbehoud” worden goedgekeurd als de aanvraag onvolledig is of onduidelijkheden bevat. Een goedgekeurd tornooi wordt in de kalender opgenomen en op competitie.vttl.be aangemaakt.