EHBA: blessures en medische time-out

Last Updated on 22 januari 2023 by Pieter Thysen

Tijdens tafeltenniswedstrijden komt het (gelukkig) zelden voor dat iemand zich blesseert. Maar wat indien het toch gebeurt? Hieronder een korte handleiding.

Wanneer mag een medische time-out worden toegekend?

Een medische time-out mag enkel worden gegeven bij een voorval waarbij verzorging nodig is. Klachten van lage bloedsuiker horen daar ook bij.

Een medische time-out mag niet worden toegestaan bij vermoeidheid, uitputting of kramp.

Wie beslist ivm het toekennen van een time-out?

Enkel de hoofdscheidsrechter kan beslissen over een time-out om medische redenen. Bij elke ontmoeting (interclub of tornooi) wordt een hoofdscheidsrechter aangeduid. De hoofdscheidsrechter is meestal een official, een ervaren speler of de kapitein van de thuisploeg.

Hoe gaat een medische time-out praktisch in zijn werk?

De scheidsrechter (speler of official) legt het spel stil en roept de hoofdscheidsrechter.

De hoofdscheidsrechter oordeelt en beslist om het spel al dan niet voor maximum 10 minuten te onderbreken, zodat de onfortuinlijke speler of speelster zich kan laten verzorgen. Wanneer de geblesseerde binnen de 10 minuten kan verder spelen, wordt het spel hervat. Lukt dit niet, dan verliest hij/zij dit spel. Gebeurlijke bloedvlekken dienen altijd eerst te worden verwijderd vóór het hernemen van de match.

Een medische time-out wordt door de hoofdscheidsrechter in haar/zijn wedstrijdverslag of op het wedstrijdblad vermeld, omdat dit verzekeringsmatig van belang zou kunnen zijn. Het slachtoffer vult desgevallend een ongevalsaangifte in. Hij of zij kan dit bekomen bij de clubsecretaris of de wedstrijdorganisatie.