EHBA: bijzonderheden gekoppeld aan spelers in rolstoel vanwege een lichamelijke handicap (RSLH)

Last Updated on 20 januari 2015 by Pieter Thysen

De regels specifiek voor gehandicapten zijn nu opgenomen in de Spelregels (hoofdstuk 2 van de handleiding ITTF). Alle regels die betrekking hebben op de RSLH !spelers zijn hierna samengebracht. Dit document geeft een synoptisch beeld van alle regels die hen aanbelangen. De memorisatie door de scheidsrechter zal er door vergemakkelijkt worden. Het is des te nuttiger omdat de theoretische examens er dikwijls naar verwijzen.

Speelvolgorde

  • Als twee spelers, vanwege een lichamelijke handicap in rolstoelen spelend,
    samen een dubbel vormen, moet de serveerder eerst de bal in het spel brengen, vervolgens moet de ontvanger de bal terugslaan, maar daarna mag elke speler van het invalide paar de bal retourneren. Geen enkel deel van de rolstoel van een speler mag daarbij echter over het denkbeeldige verlengde van de middellijn van de tafel komen. Als dit wel het geval is, zal de scheidsrechter het punt toekennen aan het andere paar.

Let

  • de ontvanger door een lichamelijke handicap in een rolstoel speelt en bij de service de bal, mits de opslag verder correct is:
  • na het raken van de tafelhelft van de ontvanger in de richting van het net gaat;
  • tot stilstand komt op de tafelhelft van de ontvanger;
  • bij enkelspelen de tafelhelft van de ontvanger verlaat, na deze te hebben geraakt, via één van de zijlijnen.