Opleiding tot provinciaal scheidsrechter: verslag

Met drie scheidsrechters trokken we op zaterdag 13 oktober 2012 richting Hoboken voor de recyclage van provinciaal scheidsrechter: Pieter Thysen (nationaal – Meerdaal), Pol Vandoren (provinciaal – Pingkolo) en Peter Verhaeghe (kandidaat – Sukarti). Voor Pieter en Pol was deze dag een welkome opfrissing, voor Peter een initiatie met de vaak ondergewaardeerde kunst der arbitrage. Lees verder »

EHBA: reglementeringen betreffende de kledij

Uittreksel uit de Nationale Sportreglementen1: C.3 Speelkledij De speelkledij bestaat normaal uit een hemdje met korte mouwen, een sportbroekje of een rokje, sokken en sportschoenen; andere kledij zoals een trainingspak of een deel ervan mag tijdens het spel niet gedragen worden, behalve met toelating van de hoofdscheidsrechter. Het is verboden de interclubs te betwisten met … Continue reading Lees verder »

EHBA: bijzonderheden gekoppeld aan spelers in rolstoel vanwege een lichamelijke handicap (RSLH)

De regels specifiek voor gehandicapten zijn nu opgenomen in de Spelregels (hoofdstuk 2 van de handleiding ITTF). Alle regels die betrekking hebben op de RSLH !spelers zijn hierna samengebracht. Dit document geeft een synoptisch beeld van alle regels die hen aanbelangen. De memorisatie door de scheidsrechter zal er door vergemakkelijkt worden. Het is des te … Continue reading Lees verder »