EHBA: bijzonderheden gekoppeld aan spelers in rolstoel vanwege een lichamelijke handicap (RSLH)

De regels specifiek voor gehandicapten zijn nu opgenomen in de Spelregels (hoofdstuk 2 van de handleiding ITTF). Alle regels die betrekking hebben op de RSLH !spelers zijn hierna samengebracht. Dit document geeft een synoptisch beeld van alle regels die hen aanbelangen. De memorisatie door de scheidsrechter zal er door vergemakkelijkt worden. Het is des te … Continue reading Lees verder »